WX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

 

Adres rejestrowy : 93-105 Łódź, ulica Milionowa 21
NIP : 728-284-01-85, REGON : 384389517

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000804337.

Kapitał zakładowy : 85 000,00 zł (wpłacony w całości)