Rafał Raczyński 28.57%
Adrian Tulkowski 28.57%
WX Sp. z o.o. (komplementariusz) 25%
Aleksandra Rosińska 14.29%
pozostali akcjonariusze 3.57%