WX Sp. z o.o. (komplementariusz) 25%
Rafał Raczyński 19.07%
Adrian Tulkowski 19.07%
Paweł Wysmyk 19%
Aleksandra Rosińska 14.29%
pozostali akcjonariusze 3.57%